Tik & Klik Internetdiensten

Domein informatie

Uw eigen .theater domeinnaam

Domeinnamen in Theater
TLD registratie verhuizing verlengen update
theatre € 532,00 € 532,00 € 532,00 gratis
theater € 59,00 € 59,00 € 59,00 gratis
Extra informatie voor theatre domeinen
Voorwaarden
Er zijn geen restricties
Registratieperiode
Minimaal 1 jaar, maximaal 10 jaar
Registratieperiode na verhuizing
Wordt met 1 jaar verlengd
Verhuisprocedure
Voor de verhuizing van dit type domein is een EPP-key nodig, deze verhuiscode dient u bij uw huidige provider op te vragen.
Extra informatie voor theater domeinen
Voorwaarden
Er zijn geen restricties
Registratieperiode
Minimaal 1 jaar, maximaal 10 jaar
Registratieperiode na verhuizing
Wordt met 1 jaar verlengd
Verhuisprocedure
Voor de verhuizing van dit type domein is een EPP-key nodig, deze verhuiscode dient u bij uw huidige provider op te vragen.