Tik & Klik Internetdiensten

Domein informatie

Uw eigen .hotel domeinnaam

Domeinnamen in Hotel
TLD registratie verhuizing verlengen update
hotel € 9.999,99 € 9.999,99 € 10.011,00 € 14,00
Extra informatie voor hotel domeinen
Voorwaarden
Er zijn geen restricties
Registratieperiode
Minimaal 1 jaar, maximaal 10 jaar
Registratieperiode na verhuizing
Wordt met 1 jaar verlengd
Verhuisprocedure
Voor de verhuizing van dit type domein is een EPP-key nodig, deze verhuiscode dient u bij uw huidige provider op te vragen.
Terms & conditions: